Fastighetsautomation

Fastighetsautomation är en av rSCADAs huvudtillämpningar:

 • Ersätter traditionella DUC system med modern intelligent styrning.
 • Självoptimerande PID styrning.
 • Lagring av stora mängder mät data för analys och effektivisering.
 • Automatgenererade rapporter och alarm notifikation.

rSCADA Alarm

Ett larmhanteringssystem:

 • Insamling, generering och presentering av larm
 • Hög tillförlitlighet: inbyggd redundans och feltolerans
 • Hög prestanda
 • Larmnotifikation via E-mail, SMS, med mera.
 • Real-tid larmövervakning

>> läs mer här

IP I/O modulen

MODBUS TCP enhet med:

 • 4 digitala inputs och 4 digitala outputs
 • 4 relä
 • 4 DAC och 4 ADC
 • 1 räknare, 1 temperatur sensor
 • 1 USART och 1 Ethernet chip
 • Open source bibliotek och protokoll

>> läs mer här

Expertis i kommunikationsprotokoll

Raditex Control AB har mångårig erfarenhet av produktutveckling med kommunikationsprotokoll som ofta används i kontrollindustrin. Ett urval av de protokoll som vi arbetar med är:

 • Meter-Bus
 • MODBUS
 • MAXIM's 1-Wire devices
 • CAN och CANopen
 • IEC 60870
 • Larmprotokoll: RSM-02, RBM600, SiA

Vi kan erbjuda konsulttjänster och utvecklar kundanpassade mjukvarulösningar baserade på dessa protokoll.

Open source Meter-Bus bibliotek: libmbus

Vi erbjuder ett fritt och källkodsöppet bibliotek för M-Bus (Meter Bus) protokollet. M-Bus är en standard för att kommunicera med olika typer av mätare (elmätare, vattenmätare, värmemätare, etc.). Programvaran libmbus innehåller också kommandorads program för att söka efter, och läsa ut data från M-Bus enheter.

 • Nästan komplett implementation av M-Bus protokollet
 • Kommandoradsprogram för enkel hantering av M-Bus enheter
 • Lättanvänd XML representation av M-Bus data
 • Inbyggt stöd för TCP/IP, UDP/IP och seriell data transport

>> läs mer

Open source MODBUS bibliotek: libmodbus

MODBUS protokollet används ofta för att kommunicera med olika slags input-output enheter. Det är ett gammalt och enkelt protokoll, men det passar ofta utmärkt till att skicka enkla kommandon, sätta och läsa register, med mera, till enheter på ett lokalt nätverk eller seriell buss.

 • rSCADAs libmodbus implementation täcker de mest använda delarna av MODBUS protokollet
 • Inbyggt stöd för TCP/IP, UDP/IP och seriell data transport
 • Skrivet in C

>> läs mer

Föregående | Nästa

rSCADA

rSCADA är ett modernt styr- och reglersystem utvecklat av Raditex Control AB. rSCADA är ett UNIX-baserat system som bygger på öppna standarder och protokoll. Systemet är designat för styrning, reglering, datainsamling och övervakning av processer. Teknologin som använts för detta ändamål är standard PC-hårdvara i kombination med olika sensorer och I/O hårdvara.

rSCADA Nyheter

2012-02-07:

Ny version av libmbus (0.7)

2011-11-06:

Ny version av libmbus (0.6)

2011-08-06:

Ny version av libmbus (0.5)

2011-04-26:

Köp IP I/O online

2011-03-21:

Ny version av libmbus (0.4)

2011-03-20:

RSS feeds

>> more news